Продажба на горива от офисите ни в базите на
и офисите на

Бензиностанция

Актуални цени
на горива

Обновено на 01 ??? 2017

Пропан бутан марка «Б»

Описание на продукта Втечнен газ
Метод за производство При първична обработка на суров нефт.
Приложение Суровина за пропанова деасфалтизация, гориво при циментация на лагери.
Съхранение В затворени резервоари при спазване на изискванията за работа с втечнени въглеводородни газове.
Транспорт Авто- и ж.п. цистерни, предназначени за превоз на втечнени газове.
Спецификация
Показатели Норма Методи за изпитване
1 Въглеводороден състав, vol. %: 
Пропан, не по-малко от 
Етан, не повече от 
Пропилен, не повече от

94
3
2
БДС 15376-81
2 Съдържание на сероводород, vol.%,не повече от 0,003 БДС 5670-83, т. 4.4.

Анкета

Информираност и компетентност на служителите в бензиностанцията?