Продажба на горива от офисите ни в базите на
и офисите на

Бензиностанция

Актуални цени
на горива

Обновено на 01 ??? 2017

Нови отстъпки при авансово плащане от ПБ Плевен, ПБ Русе

Уважаеми клиенти,от 11.07.2013г. предлагаме от ПБ Русе при авансово плащане в офиса на “Интернешънъл асет банк” , находяща се в петролната база следните актуални отстъпки за следните видове горива и количества. Отстъпките са без ДДС от цената на ПБ Русе:

Автомобилен бензин А-95Н 10 ppm, Е5 bio 5%  1844.00 лв

Дизелово моторно гориво 10 ppm, евро 5          1910.00 лв

Дизелово моторно гориво Б6                            1923.00 лв

Дизелово моторно гориво (СР-10)                     1940.00 лв

Дизелово моторно гориво (СР-10) Б6                1939.00 лв

в сила от 07:00 часа на 07 МАРТ 2014г.

За дизели и газьоли:

До  100 хил.л. -60лв./хил.л

До  200 хил.л. -65лв./хил.л

Над  200 хил.л. -70лв./хил.л

 

За бензини:

До  100 хил.л. -70лв./хил.л

До  200 хил.л. -75лв./хил.л

Над  200 хил.л. -80лв./хил.л

 

Уважаеми клиенти,от 11.07.2013г. предлагаме от ПБ Плевен при авансово плащане в офиса на “Интернешънъл асет банк” , находяща се в петролната база следните актуални отстъпки за следните видове горива и количества. Отстъпките са без ДДС от цената на ПБ Плевен:

Автомобилен бензин А-95Н 10 ppm, Е5 bio 5%  1848.00 лв

Дизелово моторно гориво 10 ppm, евро 5          1910.00 лв

Дизелово моторно гориво Б6                            1923.00 лв

Дизелово моторно гориво (СР-10) Б6                1951.00 лв

Дизелово моторно гориво (СР-16)                     1936.00 лв

 в сила от 07:00 часа на 07 МАРТ 2014г

За дизели и газьоли:

До  100 хил.л. -60лв./хил.л

До  200 хил.л. -65лв./хил.л

Над  200 хил.л. -70лв./хил.л

 

За бензини:

До  100 хил.л. -70лв./хил.л

До  200 хил.л. -75лв./хил.л

Над  200 хил.л. -80лв./хил.л

Анкета

Как оценявате отношението на служителите ни в бензиностанцията към Вас?