БЕНТ ОЙЛ - устойчиво развитие и корпоративна отговорност

ПБ Плевен

Уведомяваме ви, че от 03.02.2022 г. се възстановяват приемането на заявки за товарене и екпедиции на горива (ДГ Е5, ДГИТТ и А-95Н Б9) от ПБ Плевен.

 

История и дейност

БЕНТ ОЙЛ започва своята дейност през 1995 година. За тези две десетилетия фирмата завоюва пазарни позиции и се превърна в лидер на пазара на нефтопродукти в страната. През последните години дружеството постоянно е на челно място сред българските фирми (които не са дъщерни дружества на световни вериги) по реализирани обеми горива с пазарен дял от около 15% или над 270 000 тона горива годишно.

Компанията предлага широка гама от продукти - автомобилни горива, пропан бутан, горива за отопление, както и битуми с гарантирано високо качество, отговарящо на европейските стандарти. Като голям дистрибутор, "БЕНТ ОЙЛ" АД работи предимно с поддистрибутори, но извършва и много доставки до крайни потребители. Сред нейните клиенти са редица известни фирми, работещи в най-различни отрасли на промишлеността - строителство, пътно строителство, селско стопанство, енергетика и други.

Друго сериозно направление в дейността на дружеството е участието в търгове по Закона за обществените поръчки за доставки на горива на ведомства и фирми, които реализират поръчките си съгласно изискванията на този закон. Спечелвайки такива търгове БЕНТ ОЙЛ АД е доставяло нефтопродукти на Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Българска Национална Телевизия, "Мини Марица-Изток" ЕАД, "ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД, Национална компания "Железопътна инфраструктура", "Главболгарстрой - инфраструктурно строителство" АД, Агенция "Пътна инфраструктура", "Софийска вода" АД, ТЕЦ Варна, "Булгартрансгаз" ЕАД, НЕК, Агенция по заетостта, ИА Автомобилна администрация, Община София, Община Сливен, Община Самоков и още много общини, предприятия и др.

Качество и корпоративна отговорност

От началото на 2009 г. в БЕНТ ОЙЛ АД е внедрена и функционира Система за управление на качеството. Фирмата е сертифицирана съгласно изискванията на стандарта за качество ISO 9001. Цялото ръководство на компанията се ангажира да осигурява необходимите финансови, човешки и материални ресурси за поддържане на високото ниво и непрекъснато подобряване на Системата за управление на качеството. Политиката по качество на Дружеството е насочена към непрекъснато подобряване качеството на предлаганите продукти и услуги и осигуряване на тяхното съответствие с изискванията на клиентите и със законовите и нормативните изисквания.

От 2015 г. БЕНТ ОЙЛ АД е член на Българската петролна и газова асоциация и като такъв взема участие в постоянни работни групи към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на околната среда и водите, Министерство на финансите, Агенция "Митници", Национална агенция по приходите.

Основната цел на екипа е отличният баланс между високото качество и достъпната цена. Стремежът на екипа е затвърждаване доверието на клиентите, открити и ясни търговски отношения, постоянно изучаване и определяне на клиентските очаквания и удовлетвореност. Печелившата формула на фирмата е: по-добри продукти и услуги на възможно най-добри цени за максимално голям брой клиенти. Мисията на работещите в дружеството е устойчиво развитие в сътрудничество и с отговорност към фирмените партньори, доставчици и към цялото общество.

Материална база

На разположение на фирмата са автоцистерни за превоз на всякакви видове горива, което позволява бързина и гъвкавост при заявка от страна на клиент. При необходимост горивата може да се транспортират и с жп цистерни. Доставките се извършват от всички петролни бази на „Лукойл България“ в страната. Утвърждавайки се като авторитетен превозвач, дружеството има сключени договори с ЛУКОЙЛ и чрез тях се явява единствен външен превозвач за доставки към техни контрагенти, различни общини в страната, обекти на Министерство на вътрешните работи, училищата от системата на Министерство на образованието, Столичен автотранспорт, БДЖ и др.

През 2011 г. фирмата отвори офиси в петролните бази на ЛУКОЙЛ в София, Пловдив, Русе и Плевен съвместно с "Интернешънъл Асет Банк" АД. Това дава възможност на място да се заплатят и натоварят необходимите количества горива.

БЕНТ ОЙЛ АД разполага със складова петролна база в Западната индустриална зона на гр. Плевен с резервоарни вместимости за около 14 млн. литра течни горива. Ежемесечно от там се експедират над 10 млн. литра светли горива. Отделно базата има потенциал - разполага със свободни площи и резервоари. Там фирмата планира разширяване на дейността си. Към 31.12.2016 г. дълготрайните материални активи на дружеството са в размер на 3 142 588 лева.

В продажбите на горива на дребно БЕНТ ОЙЛ АД е представена с две бензиностанции – едната в София, кв. Овча купел, ул. "Коломан" № 1 (до стадион "Славия") и другата на главен път Е80 в гр. Костинброд 6-ти км. Там се предлагат качествени горива и съпътстващи стоки и аксесоари за автомобилистите на изключително конкурентни цени. Постоянните клиенти получават карти, с които ползват различни привилегии и отстъпки.

Екип

Персоналът на фирмата – професионален, компетентен и отговорен. 65-те висококвалифицирани служители, които работят във всички отдели на дружеството, нейните специалисти в областта на търговията, финансите, инженери, инженер химик и еколог са преминали през обучения за работа с петролни продукти.

Търговците на “БЕНТ ОЙЛ” АД са на разположение на партньорите ни винаги, когато те имат нужда от тях. Оказват пълно съдействие и консултират клиентите на фирмата по всички въпроси, които касаят доставките на нефтопродукти - от избора на правилния вид гориво според конкретните им нужди, през логистиката и оптималното съхранение на съответния продукт до правилното водене на документацията, изисквана от съответните контролни органи.

Финансистите и юристите на фирмата предоставят постоянен консулт на потребителите на фирмата. Така се изключват грешки, които биха довели до санкции от страна на държавните органи.

Всеки служител и ръководител в дружеството носи пълна отговорност за качеството на изпълняваните от него дейности в обхвата на служебната компетентност и за качеството и съответствието на предлаганите продукти и услуги. За фирмата е важно да осигури добри условия на труд, да инвестира в обучението и повишаването на квалификацията на всеки служител и да насърчи участието му в планирането и управлението на работата. Ежегодно фирмата мотивира своите служители, като повишава тяхната квалификация чрез различни курсове и семинари в страната и чужбина.

 

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.Find out more about cookies