Бланки за заявки

Уважаеми клиенти, ако желате да заявите гориво, моля изтеглете съответния Еxcel файл. Попълнете полетата съгласно приложеният образец и го изпратете на e-mail: bentoilad@gmail.com

 

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.Find out more about cookies