Горива

БЕНЗИН А 95

Описание на продукта Лесно запалима течност.
Метод за производство Смесване на бензинови фракции.
Приложение Гориво за двигатели с вътрешно горене.
Съхранение В затворени резервоари.
Транспорт Авто и ж.п. цистерни и танкери, отговарящи на правилата за транспортиране на опасни товари.

 

БЕНЗИН А 95

с биоетанол мин. 9%

Описание на продукта Лесно запалима течност.
Метод за производство Смесване на бензинови фракции.
Приложение Гориво за двигатели с вътрешно горене.
Съхранение В затворени резервоари.
Транспорт Авто и ж.п. цистерни и танкери, отговарящи на правилата за транспортиране на опасни товари.

 

БЕНЗИН А 100 Б9

с биоетанол мин. 9%

Описание на продукта Лесно запалима течност.
Метод за производство Смесване на бензинови фракции.
Приложение Гориво за двигатели с вътрешно горене.
Съхранение В затворени резервоари.
Транспорт Авто и ж.п. цистерни и танкери, отговарящи на правилата за транспортиране на опасни товари.

 

ДИЗЕЛ

Описание на продукта Лесно запалима течност.
Метод за производство Смесване на бензинови фракции.
Приложение Гориво за двигатели с вътрешно горене.
Съхранение В затворени резервоари.
Транспорт Авто и ж.п. цистерни и танкери, отговарящи на правилата за транспортиране на опасни товари.

ДИЗЕЛ

0,001%S (СР-16)

Описание на продукта Лесно запалима течност.
Метод за производство Смесване на бензинови фракции.
Приложение Гориво за двигатели с вътрешно горене.
Съхранение В затворени резервоари.
Транспорт Авто и ж.п. цистерни и танкери, отговарящи на правилата за транспортиране на опасни товари.

ДИЗЕЛ

с биокомпонент B6

Описание на продукта Лесно запалима течност.
Метод за производство Смесване на бензинови фракции.
Приложение Гориво за двигатели с вътрешно горене.
Съхранение В затворени резервоари.
Транспорт Авто и ж.п. цистерни и танкери, отговарящи на правилата за транспортиране на опасни товари.

ДИЗЕЛ

с биокомпонент B6 - (CP)

Описание на продукта Лесно запалима течност.
Метод за производство Смесване на бензинови фракции.
Приложение Гориво за двигатели с вътрешно горене.
Съхранение В затворени резервоари.
Транспорт Авто и ж.п. цистерни и танкери, отговарящи на правилата за транспортиране на опасни товари.

ГОРИВО ЗА РЕАКТИВНИ ДВИГАТЕЛИ

Описание на продукта Лесно запалима течност.
Метод за производство Смесване на бензинови фракции.
Приложение Гориво за двигатели с вътрешно горене.
Съхранение В затворени резервоари.
Транспорт Авто и ж.п. цистерни и танкери, отговарящи на правилата за транспортиране на опасни товари.

ГОРИВО ЗА ИЗВЪНПЪТНА ТЕХНИКА И ТРАКТОРИ

Описание на продукта Лесно запалима течност.
Метод за производство Смесване на бензинови фракции.
Приложение Гориво за двигатели с вътрешно горене.
Съхранение В затворени резервоари.
Транспорт Авто и ж.п. цистерни и танкери, отговарящи на правилата за транспортиране на опасни товари.
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.Find out more about cookies